پرفروش ترین ها دیدن همه

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۱ آمپر

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۱ آمپر

ابعاد ترانس: 57*40*47.5 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۷۰۰ میلی آمپر روبردی

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۷۰۰ میلی آمپر روبردی

ابعاد ترانس: 48*40*40 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور ۶ ولت ۱٫۳ آمپر روبردی

ترانسفورماتور ۶ ولت ۱٫۳ آمپر روبردی

ابعاد ترانس: 48*40*40 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور ۶ ولت ۶۶۰ میلی آمپر روبردی

ترانسفورماتور ۶ ولت ۶۶۰ میلی آمپر روبردی

ابعاد ترانس: 41*37*33 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۲۰۰ میلی آمپر روبردی

ترانسفورماتور دوبل ۶ ولت ۲۰۰ میلی آمپر روبردی

۳۷,۰۰۰

ابعاد ترانسفورماتور: 41*34*33 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور ۸ ولت ۱ آمپر روبردی

ترانسفورماتور ۸ ولت ۱ آمپر روبردی

۴۷,۰۰۰

ابعاد ترانس: 48*40*40 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور دوبل ۸ ولت ۳۰۰ میلی آمپر روبردی

ترانسفورماتور دوبل ۸ ولت ۳۰۰ میلی آمپر روبردی

۴۳,۰۰۰

ابعاد ترانس: 48*36*40 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور ۸ ولت ۵۰۰ میلی آمپر

ترانسفورماتور ۸ ولت ۵۰۰ میلی آمپر

۳۹,۰۰۰

ترانس 8 ولت نیم آمپر پین دار ابعاد ترانس: 41*37*33 (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر

ترانسفورماتور ۸ ولت ۳۰۰ میلی آمپر روبردی

ترانسفورماتور ۸ ولت ۳۰۰ میلی آمپر روبردی

۳۷,۰۰۰

ترانس ۸ ولت ۰٫۳ آمپر پین دار ابعاد ترانس: ۴۱*۳۴*۳۳ (طول*عرض*ارتفاع) میلی متر